Informácie o firme

Hlavné informácie

Názov firmy*
 
 

IČO*
 
 

IČ DPH*
 
 

Oslobodené od DPH
 
 

DIČ*
 
 

Registrovaná (register, oddiel, vložka, atď.)*
 
 

Sídlo firmy

Ulica*
 
 

Mesto*
 
 

PSČ*
 
 

Krajina
 
 

Webová stránka
 
 

email
 
 

Adresa pre doručovanie pošty

Ulica
 
 

Mesto
 
 

PSČ
 
 

Krajina
 
 


Bankový účet

č. účtu*
 
 

Názov banky*
 
 

Adresa banky*
 
 

SWIFT
 
 

IBAN*
 
 


Rola subjektu

Rola subjektu


 

Štatutárny zástupca 1

Priezvisko*
 
 

Meno*
 
 

Titul
 
 

Pozícia
 
 

Telefón
 
 

Fax
 
 

email*
 
 

Mobil
 
 

Dátum narodenia
 
 

Adresa trvalého pobytu*
 
 

Štatutárny zástupca 2

Priezvisko
 
 

Meno
 
 

Titul
 
 

Pozícia
 
 

Telefón
 
 

Fax
 
 

email
 
 

Mobil
 
 

Dátum narodenia
 
 

Adresa trvalého pobytu
 
 

Autorizovaný zástupca firmy


 
 

Názov firmy*
 
 

IČO*
 
 

Adresa*
 
 

PSČ*
 
 

Mesto*
 
 

Telefón*
 
 

Fax
 
 

Kontaktná osoba*
 
 

Kontaktný telefón*
 
 

Kontaktný email*
 
 

Osoba zodpovedná za EEZ

Priezvisko
 
 

Meno
 
 

Titul
 
 

Pozícia
 
 

Telefón
 
 

Fax
 
 

email
 
 

Mobil
 
 

Osoba zodpovedná za logistiku

Priezvisko
 
 

Meno
 
 

Titul
 
 

Pozícia
 
 

Telefón
 
 

Fax
 
 

email
 
 

Mobil
 
 

Osoba zodpovedná za hlásenia

Priezvisko
 
 

Meno
 
 

Titul
 
 

Pozícia
 
 

Telefón
 
 

Fax
 
 

email
 
 

Mobil
 
 

Osoba zodpovedná za platobný styk

Priezvisko
 
 

Meno
 
 

Titul
 
 

Pozícia
 
 

Telefón
 
 

Fax
 
 

email
 
 

Mobil
 
 

Miestne prislušný úrad životného prostredia


 
 

Kategórie EEZ uvádzané subjektom na trh SR
 


 
 

Typ klienta EEZ

Typ klienta EEZ
 
 

Kategórie obalov dovezené na trh v SR

 


 
 

Kategórie batérií dovezených na trh v SR

 


 
 

Kategórie výrobkov dovezené na trh v SR

 


 
 

Informačná tabuľa v mieste prevádzky


 
 

Ďalšie možnosti informovania:
 
 

Ďalšie dôležité informácie